The Colorado Trail

Colorado Trail
Colorado Trail

Tenmile Range

Colorado Trail
Colorado Trail

Trevor Thomas, Zero Zero, The Blind Hiker

South Platte River
South Platte River

Colorado Trail

Colorado Trail
Colorado Trail

Tenmile Range

1/38